Go To Main Page

Emânât-ı mukaddese, iç derinlikleriyle milletimiz tarafından keşfedilmiş ve merasimlere dönüşen bir saygı ufkunda değerlendirilmiş; onlardan her bir emânetin çağrıştırdığı mülâhazalar, dine hürmet hissimizi şahlandırmış; asırlar ve asırlar boyu gönüllerimizin kıblenümâsı olagelmiştir. Hemen her zaman onlara bakarken ve onları severken, arkalarındaki zatlarla irtibatlarımızı yenilemiş, onları bir kere daha bütün yücelikleriyle duymuşuzdur. Milli ruhun zedelendiği, mukaddeslere hürmetin sarsıldığı dönemlerde bile emânât-ı mukaddeseyi hep derin bir ihtiram hissiyle selamlamış ve onlara karşı hep saygılı olmaya çalışmışızdır.

İşte, bizlere her an mukaddes emânetlerin tılsımlı âlemine girme; çevireceğimiz her sayfasıyla, geçmişin ak hâtıralarına biraz daha dalma; her devri ayrı bir ihtişam ve ayrı bir şân, adetâ dünyâları saran ışıktan tûfân olan seleflerimizin nurdan ırmaklar gibi aktıkları çağlara seyahatler tertip etme fırsatı verecek olan bir eserle tanışıyoruz. Öyle inanıyorum ki; "Mukaddes Emânetler" kitabı, her paragrafı, her fotoğrafı ve her cümlesiyle kadirşinas gönüllerle hasbıhal edecek ve mânâ köklerine bağlı vicdanlara kendi sesinden ne besteler ne besteler sunacak. Kim bilir, değişik çağrışımlara açık hülyalarımıza, çok engin, çok muhtevâlı, en renkli beyanlardan daha beliğ ne hutbeler ne hutbeler îrad edecek. * * *

Siparişleriniz İçin
Işık Yayınları
Bulgurlu Mah. Bağcılar Cd. No:1 Üsküdar-İstanbul/Türkiye
Tel : +90 216 318 6011
Sanal Mağaza
www.kitapkaynagi.com

English Versiyon

ana sayfa | kitap hakkında | galeri | download | copyright     2007 © Isık Yayınları